Jesus

Hvem er Jesus?

Det er utrolig viktig å forstå hvem Jesus er. Mest av alt fordi det påvirker vår avgjørelse om å være i relasjon til Ham.

Så hvem er han?

"Sønnen er et bilde på den usynlige Gud, den førstefødte blant hele skapningen." (Kolosserne 1:1) Jeg forestiller meg mennesker som snakker, spekulerer, og diskuterer over alt hvor Jesus gikk. "Har du hørt...Visste du at...Det er sagt om han at..." Spesielt blant det religiøse og lærde. Hvorenn Jesus var, viss han sa eller gjorde noe, ble han byens "snakkis".

Når Jesus stiller stormen i Matteus 8:27 spør disiplene "Hva er dette for en? Både vind og bølger adlyder ham."

Jesus er uten sidestykke i historien, og å beskrive ham til det fulle er en umulig oppgave.

Når spørsmålet ovenfor blir personlig, er det det viktigste spørsmålet du og jeg vil noen gang bli spurt om å ha et svar på. Hvem er Jesus? Eller enda viktigere, hvem er Jesus for DEG? Jesus sa "Jeg har kommet så dere skal ha liv og overflod." (Johannes 10:10)