Gi en gave

VIL DU GI FAST TIL TREMORKIRKEN? 

 

Tremorkirken er en Jesus-sentrert menighet som er til for å lede mennesker til et liv med Jesus.

Som menighet har vi noen faste utgifter der de største er leie for lokalene på Sartor og lønn til stab.

Vi gir også fast til misjon gjennom organisasjonen vår, NLM.

Alt dette betales av enkeltpersoner og familier som brenner for at Guds rike skal bre seg ut i lokalmiljøet vårt – og blant unådde folkeslag.

Det ville glede oss om du vil investere i denne visjonen.

Fast givertjeneste går inn til NLMs hovedkonto, og blir fordelt til de utgifter menigheten har.

Dette gir deg skattefordel, og letter arbeidet for oss lokalt.

Vi setter stor pris på din gave, og gleder oss over å stå sammen med deg i Guds rike!

 

Tremorkirkens kontonummer (gir ikke skattefradrag):

3628.50.68627

Vipps 55836