KONFIRMASJON

Ønsker du å konfirmere deg i Tremorkirken?

Bli med på et spennende og lærerikt år i godt fellesskap tett tilknyttet på TremorXpand, ungdomsarbeidet vårt.

Blir du med?

Konfirmant i Tremorkirken 2021/22

Høytid, hvite kapper, spente familier, nervøse tenåringer, påfulgt av fest, taler, gaver og mye mat. I en hel dag skal du være slektens midtpunkt. Forhåpentligvis blir konfirmasjonsdagen en stor opplevelse. 

Selv om denne dagen er høydepunktet i konfirmasjonstiden, er det mye viktig som skjer i forkant av dette. 

Dermed dukker spørsmålet opp: Hvor skal du gå til konfirmantundervisning?

Det er mye som spiller inn når du skal velge sted å konfirmere deg. Tilhørighet til forsamling, hvor venner går, hvordan konfirmasjonsopplegget er osv. Vi skal heldigvis ikke bestemme for deg, men vil informere deg om at Tremorkirken tilbyr konfirmasjonsundervisning for deg som ønsker dette.

 

Visjon: Vi ønsker at konfirmantene skal:

1.  Bli bedre kjent med Jesus og den kristne tro og praksis, særlig bli fortrolige med Bibelen og bønnen samt nattverden.

2.  Komme tettere på menighetsfellesskapet der en «får gjennom å gi».

3.  Finne og vokse i sin egen, personlige tro og selv med sin munn «bekjenne at Jesus er Herre, og i sitt hjerte tro at Gud oppvakte ham fra de døde». 


Det er tre kriterier for å bli konfirmert hos oss:

1.  Du som konfirmant må selv ha et ønske om å få grunnleggende undervisning i den kristne tro.

2.  Dersom du ikke er døpt, må du la deg døpe før konfirmasjonsdagen. (Skulle det være aktuelt med dåp i Tremorkirken i løpet av året, må dette være basert på en kristen bekjennelse.)

3.  Du deltar på fredagskveldene og i en av tjenestene der.


Ansvarlig leder: Jenny Marie Foldness Fjell

Undervisere: Fredrik Ree, Eivind Algrøy, Christian Løkhammer, Jenny Marie Foldness Fjell samt flere fra Tremorkirken 


Når?

Informasjonsmøte tirsdag 24. august kl 20:00.

Søndag 12. september 2021 kl. 12.00 blir konfirmanter presentert på søndagsmøte.

Vi møtes til undervisning annenhver fredag i Tremorkirken før den store dagen kommer med konfirmasjon søndag 5. Juni 2022.

Første samling: 10. september Fredag kl 17:00 – 18:30 og deretter annenhver fredag kl 17:00 – 18:30.

Vi legger opp til en konfirmantweekend. Her har vi erfaring med litt ulike opplegg, og vil gjerne høre litt om forventninger fra konfirmanter og foreldre, selv om vi ikke kan love å møte alle forventninger. 

Selve konfirmasjonsdagen skjer søndag 5. Juni 2022. Vi vurderer lokale etter hvor mange konfirmanter vi er. 


Hva forventes av foresatte?

Vi mener det er viktig å følge opp konfirmantene i tiden fremover. Hjelp dem med å huske på samlingene, samkjør gjerne kjøring og henting, og snakk gjerne med konfirmantene om hvordan de opplever samlingene og temaene. Vi håper også at dere vil være en del av menigheten, ved å delta på søndagsmøter og engasjere dere slik det oppleves naturlig. Men dette er ikke et krav. 


Pris

Undervisning inkl. materiell vil koste ca kr.950,- (I tillegg kommer utgifter til tur og aktiviteter) 

For mer info eller påmelding, kontakt ungdomspastor Christian Løkhammer (412 58 355) eller mail christian@tremorkirken.no

Du er hjertelig velkommen som konfirmant i 

Tremorkirken!Hvem er vi?

Tremorkirken er en menighet som har lokaler i tilknytning til Sartor Senter.

Tremorkirken er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). 

Vi deler NLM sitt læregrunnlag. Dette bygger på Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse. 

Hovedmøtet vårt er søndag kl.12.00. Der samles mennesker i alle aldrer til møtefellesskap.

På fredag er det TremorNight kl.20.00. Dette er ungdommenes kveld, med bl.a. tale, lovsang, mat og sosialt fellesskap. 


Er det mer du ønsker å vite om oss, se Tremorkirken på Facebook og instagram, eller kontakt kontoret på epost: post@tremorkirken.no

Ta kontakt med oss, så kommer vi kjapt tilbake til deg!