top of page
om-oss-ill-1024x683.jpg

Vi er til for å lede mennesker til et liv med Jesus​​

Hvem er vi?

Hos oss samles mennesker i alle aldre og fra alle bakgrunner. Det vi har til felles er troen på at Jesus er verdens håp. Samlingene våre bærer preg av vår tro, men også av at vi synes det er kjekt å være sammen. Vi håper du synes det er godt å komme inn hos oss.

Hva vil vi?​

Først og fremst er vi menighet på grunn av troen vår. Vi vil gjerne fortelle om det vi tror på, oppmuntre hverandre og vise omsorg. Når vi holder oss i nærheten av Jesus på den måten, blir det naturlig å bry seg om dem som er rundt oss. Det var jo det Jesus gjorde.

Våre Verdier: ​

Våre verdier sier noe om DNA – et i kirken og hvem vi er og hva vi verdsetter. Våre verdier er med å leder oss og hjelper oss å holde den kursen som vi opplever Gud leder oss mot.

Verdier:
- Bibel
- Bønn og tilbedelse
- Vennskap, relasjoner og fellesskap
- Misjonalt omsorgsarbeid, utenforskap, fattigdom og nød

Vår tro

Tremorkirken er en menighet som bygger på troen at Jesus er verdens håp. Vi tror svaret for ethvert menneske finnes hos Jesus.

Vi er en evangelisk-luthersk menighet. Det vil si at vi har fokus på det sentrale i kristen tro. Vi er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband, en bevegelse som elsker og tjener mennesker over hele verden, og som forkynner evangeliet til alle.

Som menighet legger vi mye vekt på Bibelen, bønnen og fellesskapet. Vi ser at det har kraft til å skape gode liv og gi mening og håp.

NOEN AV VÅRE LEDERE

Vår historie

En bevegelse bli til

1996 - 2005

Vi går fra å være en bønnegruppe av unge mennesker, til å bli en bevegelse som samler hundrevis av mennesker. Navnet Tremor kommer inn, som betyr «bevegelse» eller «rystelse». Vi ville at Gud skulle ryste oss slik at bare det som var til behag for ham ble stående.

Vi blir menighet

2005 - 2015

I 2005 er menigheten Tremorkirken en realitet. Vi melder oss inn i Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi er først på Danielsen Sotra, før vi flytter inn i egne lokaler 
sentralt på Straume.

Et sted det er godt å komme inn

2015 - D.d

I dag er vi en kirke som hver uke samles i mange ulike hjem, og har gudstjenester hver helg. Vi har innredet nye lokaler sentralt på Sartor Storsenter. Du er velkommen til å besøke oss og å være så lenge du vil

Hva gjør vi?

STORE FELLESSKAP

Hver søndag kl 12 samles vi til gudstjeneste. Ungdommene samles fredager kl 20.

SMÅ FELLESSKAP

Ukentlig samles vi i hjemmene og til ulike sammenkomster. Vi deler liv og bærer hverandres byrder.

OMSORGSFELLESSKAP

Evangeliet utfordrer til omsorg. Vi kan ikke gjøre alt, men vi har flere tjenester rettet mot folk som trenger en hjelpende hånd.

bottom of page