top of page

Personvern

Generelt
Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre medlemmer/medarbeidere og andre som har en tilknytning til vår menighet, hvorfor vi samler inn og bruker opplysninger, samt hvordan vi ivaretar dine rettigheter og regler i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, utlevering og annen behandling av personopplysninger, er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven.

Datatilsynet definerer:
Personopplysning som en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).
Sensitive personopplysninger som opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Behandlingsansvarlig

Tremorkirken er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med ”behandlingsansvarlig” menes det, i loven, den som bestemmer formålet med behandling av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som kan benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som har ansvaret for at behandlingen av personopplysningene skjer i henhold til loven.

Hvordan informasjonen hentes?
Tremorkirken samler inn opplysninger direkte fra den registrerte, og internt i menigheten.

Hjemmel for behandlingen av opplysningene:
Tremorkirken behandler personopplysninger basert på følgende hjemler:

 • Samtykke fra den enkelte GDPR art 6.1 a og art 9.2 a

 • Oppfyllelse av en avtale med den registrerte GDPR art 6.1 b

 • Rettslige forpliktelser i henhold til andre lover GDPR art 6.1 c

Hvilke typer personopplysninger som behandles?

Når du er medlem eller aktiv i Tremorkirken, lagrer vi din kontaktinfo (inkl. navn, fødselsdato, bostedsadresse, telefonnummer, e-postadresse), kjønn, hvor og når du fikk medlemskap og evt. hvor og når du ble døpt og sivil status. Vi lagrer også skriftlig kommunikasjon fra oss til deg og evt. din familie.

 • Ved medarbeiderskap behandler vi i tillegg informasjon om nåværende og tidligere tjenester, og informasjon i forbindelse med administrering av ditt medarbeiderskap.

Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til

 • Kontaktopplysningene brukes til å nå deg med informasjon fra Tremorkirken.

 • Kontaktinfo og annen inngitt informasjon dersom du melder deg på et av våre arrangementer.

 • Administrasjon av ditt evt. medarbeiderskap.

 • Ved medlemskap i Tremorkirken, rapporteres ditt navn, fødselsår og adresse inn i forbindelse med frifondmidler/statsstøtte.

Hvor lenge opplysningene oppbevares

 • Medlem: Vi oppbevarer dine personopplysninger i Planning Center, (vår medlemsdatabase) så lenge du er registrert som medlem i Tremorkirken. Ved utmeldelse vil vi slette deg fra vårt register.

 • Ikke medlem: Alle opplysninger slettes når du sender oss skriftlig ønske om dette, eller når vi ved revisjon ser at behovet og/eller hjemmel for lagring av dine opplysninger ikke lenger er tilstede.

 • Medarbeidere: Så lenge du har et aktivt medarbeiderskap lagrer vi kontaktinfo og informasjon om tjenesten. Hvis du slutter i tjenesten og ønsker at vi slette kontaktinfo og og informasjon, gjør vi det etter skriftlig forespørsel fra deg. 

Hvem deler vi opplysninger med
Systemleverandører

 • Planning Center 

  • Ansatte, frivillige ledere og teamledere internt i organisasjonen kan ha tilgang til dine kontaktopplysninger, menighetstilknytning, og tjenestested. Dine data er sikret og regulert av en godkjent databehandleravtale som er i henhold til GDPR.

Tilskuddsgivere​

 • NLM Ung (Norsk Luthersk Misjonssamband)

  • For medlemmer i Tremorkirken t.o.m. 26 år,  så registrerer vi ditt navn, fødselsår og adresse inn i NLM Ung sitt frifondsystem/statsstøtte via en sikret registreringsportal.

Hvordan vi beskytter opplysningene
Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet. Tilgang gis kun basert på at vedkommende har direkte tjenestemessig behov for opplysningene.

Administrasjon av, og endringer i lagrede opplysninger
Det er viktig at kontaktopplysningene vi har registrert om deg er riktige og oppdaterte. Ta kontakt med oss for å oppdatere oss ved endringer.

Rettigheter
Som registrert hos oss har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan kreve sletting, endring eller begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven, dersom du ønsker å benytte deg av denne retten, ta da kontakt på post@tremorkirken.no

Informasjon om barn
Opplysninger om barn lagres i Planning Center med info vedr. navn, fødselsdato, klasse, foresatte og deres kontaktinfo.

Kontaktopplysninger
Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen, kan du ta kontakt på post@tremorkirken.no

bottom of page